Začiatkom roku 1994 podpísali predstavitelia 9 petrolejárskych spoločností pôsobiacich v SR zakladateľskú zmluvu Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu a schválili Stanovy asociácie.

SAPPO je právnická osoba, ktorá je záujmovým združením právnických osôb – obchodných spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním, prepravou, predajom a distribúciou ropy a ropných výrobkov, petrochemickou výrobou, ťažbou, prepravou a skladovaním ropy a ropných výrobkov. Asociácia bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1. marca 1994 podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).
Asociácia je registrovaná v registri združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade v Bratislave.

Hlavnými cieľmi Asociácie sú:

  • informovanie o možnosti aplikácie nových technológií v oblasti ropného priemyslu a priemyslu zemného plynu a ich podpora s ohľadom na ekonomické, finančné a environmentálne aspekty tohto hospodárskeho segmentu,
  • ochrana a vzájomná podpora pri presadzovaní všeobecných etických a hospodárskych záujmov jej členov na úseku ťažby, nákupu, transportu a spracovania ropy, pri nákupe, transporte a odbyte ropných výrobkov vrátane ich marketingu a prezentácie.

Účelom asociácie je ochrana a presadzovanie všeobecných hospodárskych a etických záujmov členských spoločností. Nesleduje žiadne politické ciele a nevyvíja nijakú podnikateľskú činnosť. Presadzuje realizáciu záverov a cieľov, ktoré sú spoločné všetkým členom alebo ich prevažnej väčšine. Ide o rozhodujúce spoločnosti petrolejárskeho priemyslu a obchodu, ktorých prioritami je vysoká kvalita výrobkov, spoľahlivosť a vysoká úroveň poskytovaných služieb, ale tiež maximálna spokojnosť zákazníka.

Členské spoločnosti SAPPO dosahujú veľmi dobré výsledky v kvalite predávaných pohonných hmôt v dôsledku aplikácie vlastného kontrolného systému akosti, neustálej starostlivosti o kvalitu pohonných hmôt, certifikáciu výrobcov, distribútorov a prepravcov a uplatňovaniu etických pravidiel SAPPO.
Etické pravidlá SAPPO vnímajú členské spoločnosti ako svoj etický kódex, ktorým deklarujú verejnosti svoje postoje a normy správania v podnikateľskej stratégii, zamerané na zákazníka a šetrný prístup k ochrane životného prostredia.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.