Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trh. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Publikácia týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 15.07.2024:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Slovenia 700 1497
3. Finland 703 1767
4. Bulgaria 747 1332
5. Czechia 753 1522
6. Austria 764 1628
7. Croatia 770 1603
8. Germany 775 1823
9. Lithuania 775 1502
10. Ireland 784 1774
11. Slovakia 791 1613
12. Belgium 796 1690
13. Sweden 800 1618
14. Romania 802 1525
15. Italy 804 1870
16. Luxembourg 806 1585
17. Latvia 810 1680
18. Poland 820 1531
19. Greece 823 1908
20. Cyprus 834 1515
21. Portugal 834 1737
22. Hungary 841 1573
23. France 857 1858
24. Netherlands 858 2003
25. Spain 870 1624
26. Estonia 889 1742
27. Denmark 973 2072
Priemerná cena 810 1747
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Bulgaria 758 1306
3. Slovenia 759 1528
4. Lithuania 797 1461
5. Germany 802 1648
6. Ireland 815 1705
7. Italy 818 1751
8. Czechia 822 1468
9. France 829 1725
10. Austria 836 1626
11. Portugal 844 1583
12. Finland 847 1683
13. Luxembourg 848 1508
14. Belgium 850 1755
15. Romania 850 1535
16. Latvia 852 1624
17. Poland 855 1532
18. Spain 861 1500
19. Slovakia 864 1526
20. Hungary 880 1592
21. Croatia 881 1609
22. Sweden 904 1584
23. Cyprus 910 1572
24. Netherlands 912 1738
25. Denmark 921 1746
26. Greece 921 1668
27. Estonia 955 1592
Priemerná cena 838 1629
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Lithuania 346 614
2. Estonia 369 674
3. Latvia 400 734
4. Poland 403 636
5. Netherlands 433 754
6. Italy 446 723
7. Portugal 466 837
8. Czechia 471 672
9. Slovakia 474 687
10. Bulgaria 474 581
11. Romania 499 709
12. Luxembourg 537 699
13. Germany 545 994
14. Belgium 569 688
15. Slovenia 585 853
16. Hungary 616 894
17. Croatia 643 813
18. France 709 989
19. Spain 752 952
Priemerná cena 450 697
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels