Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trhu. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Publikácia týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

Prehľad priemerných cien automobilového benzínu z 13.03.2023

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_ES95.pd

Prehľad priemerných cien motorovej nafty z 13.03.2023

http://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_DIE.pdf

Podiel daní na konečnej cene automobilového benzínu a nafty z 13.03.2023

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_taxation_oil_prices.pdf

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na nasledovnom odkaze https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Duties_and_taxes.pdf

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 13.03.2023:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Bulgaria 720 1299
3. Slovenia 724 1371
4. Croatia 748 1442
5. Czechia 754 1567
6. Slovakia 758 1562
7. Austria 764 1592
8. Latvia 791 1615
9. Lithuania 793 1523
10. Italy 796 1860
11. Cyprus 801 1394
12. Poland 802 1432
13. Ireland 805 1609
14. Romania 814 1398
15. Luxembourg 817 1572
16. Germany 817 1832
17. Greece 824 1909
18. Belgium 832 1732
19. Netherlands 855 1831
20. Portugal 858 1688
21. Sweden 860 1764
22. Finland 861 1964
23. Estonia 876 1727
24. Spain 886 1644
25. Hungary 903 1550
26. France 906 1917
27. Denmark 947 1980
Priemerná cena 827 1733
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Netherlands 786 1652
3. Slovenia 815 1514
4. Bulgaria 855 1422
5. Italy 868 1813
6. Latvia 877 1608
7. Austria 885 1646
8. Portugal 891 1552
9. Ireland 893 1646
10. Croatia 899 1565
11. Czechia 899 1518
12. Slovakia 901 1558
13. Poland 905 1515
14. Germany 910 1732
15. Belgium 912 1724
16. Luxembourg 913 1556
17. Lithuania 920 1563
18. France 923 1838
19. Romania 932 1504
20. Spain 937 1593
21. Denmark 938 1727
22. Greece 957 1713
23. Hungary 957 1587
24. Cyprus 961 1549
25. Estonia 1041 1696
26. Finland 1108 2007
27. Sweden 1235 1989
Priemerná cena 915 1696
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Lithuania 334 600
2. Estonia 390 699
3. Poland 449 680
4. Latvia 458 774
5. Czechia 490 703
6. Bulgaria 496 595
7. Italy 509 800
8. Netherlands 557 864
9. Slovakia 558 788
10. Portugal 565 900
11. Romania 594 810
12. Hungary 633 916
13. Belgium 636 770
14. Germany 639 1078
15. Slovenia 650 932
16. Luxembourg 654 809
17. France 697 975
18. Spain 787 996
19. Croatia 788 994
Priemerná cena 573 825
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels