Generálne riaditeľstvo pre energetiku(DG ENER) Európskej komisie zverejňuje týždenný Oil Bulletin, ktorý popisuje cenové trendy hlavných ropných produktov. Oil Bulletin je publikovaný od roku 1979, bol navrhnutý tak, aby zlepšil transparentnosť cien ropy a ropných produktov a posilnil vnútorný trhu. Pôvodne bol zostavovaný na základe dobrovoľných vstupov od členských štátov.

Publikácia týždenne prezentuje spotrebiteľské ceny a čisté ceny (bez daní) ropných produktov v členských štátoch EÚ.

Prehľad priemerných cien automobilového benzínu z 26.02.2024

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_ES95.pd

Prehľad priemerných cien motorovej nafty z 26.02.2024

http://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_Oil_Prices_DIE.pdf

Podiel daní na konečnej cene automobilového benzínu a nafty z 26.02.2024

https://ec.europa.eu/energy/maps/maps_weekly_oil_bulletin/latest_taxation_oil_prices.pdf

DPH a spotrebné dane nie sú jednotné; niektoré krajiny uplatňujú osobitné poplatky alebo dane (napr. daň z minerálneho oleja, poplatok za núdzové zásoby, daň z energie, uhlíková daň, daň štátnych a regionálnych orgánov atď.), ktoré ovplyvňujú konečnú spotrebiteľskú cenu motorových palív.

Prehľad všetkých daní v jednotlivých krajinách EU (DPH, spotrebné dane a iné nepriame dane) pre ropné produkty sú uvedené na nasledovnom odkaze https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Duties_and_taxes.pdf

Aktuálna výška spotrebných daní na Slovensku je upravená v zákone č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

Aktuálne priemerné ceny PHM v EU (v EUR /1000 l) z 26.02.2024:

Krajiny sú zoradené podľa priemernej ceny bez daní a poplatkov vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu)

Benzín
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 586 1340
2. Slovenia 664 1456
3. Finland 703 1768
4. Austria 736 1594
5. Czechia 736 1501
6. Bulgaria 746 1331
7. Croatia 758 1517
8. Lithuania 768 1493
9. Ireland 771 1719
10. Germany 777 1826
11. Estonia 781 1613
12. Luxembourg 784 1559
13. Cyprus 787 1376
14. Belgium 791 1684
15. Italy 795 1859
16. Latvia 800 1669
17. Slovakia 800 1624
18. Sweden 802 1642
19. Romania 808 1445
20. Greece 818 1901
21. Poland 826 1509
22. Portugal 826 1727
23. Netherlands 839 1980
24. Hungary 840 1575
25. Spain 855 1606
26. France 866 1868
27. Denmark 921 2007
Priemerná cena 804 1734
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
Nafta
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Malta 553 1210
2. Slovenia 786 1522
3. Bulgaria 815 1374
4. Ireland 854 1723
5. Czechia 861 1515
6. Italy 880 1826
7. Germany 889 1751
8. Portugal 891 1640
9. France 904 1815
10. Poland 905 1565
11. Romania 906 1521
12. Austria 907 1710
13. Luxembourg 908 1578
14. Spain 911 1561
15. Latvia 912 1697
16. Denmark 918 1744
17. Belgium 921 1841
18. Cyprus 926 1507
19. Lithuania 930 1622
20. Slovakia 936 1612
21. Croatia 939 1653
22. Hungary 949 1681
23. Estonia 971 1611
24. Sweden 973 1686
25. Greece 976 1736
26. Netherlands 977 1817
27. Finland 996 1868
Priemerná cena 903 1703
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels
LPG
Štát Cena bez daní €/1000l Cena s daňami €/1000l
1. Lithuania 357 627
2. Estonia 371 677
3. Latvia 387 718
4. Poland 432 675
5. Italy 446 724
6. Portugal 453 820
7. Czechia 463 663
8. Romania 470 675
9. Slovakia 490 706
10. Netherlands 496 830
11. Bulgaria 515 630
12. Germany 554 1005
13. Slovenia 563 827
14. Hungary 586 857
15. Croatia 593 750
16. Luxembourg 598 764
17. Belgium 623 754
18. France 705 985
19. Spain 743 940
20. Priemerná cena 518 770
* Zdroj: Weekly oil bulletin published by the European Commission, Directorate-General for Energy, B-1049 Brussels