Slovenská asociácia palivového priemyslu a obchodu

Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava, Slovakia

sappo@sappo.sk
+421 2 582 396 30

Chairman of the Executive Board:
Ľuboš Dinka

Office SAPPO

  • Zuzana Oprchalová

    CEO

    +421 907 884 822 / riaditel@sappo.sk

  • Barbora Blažeková

    Coordinator for international relations and legislation

    +421911722949 / sappo@sappo.sk

Contact form

Contact