Vážená odborná verejnosť,

SAPPO Vám predstavuje v poradí štvrtý bezpečnostný štandard s názvom Bezpečné správanie a pohyb osôb a motorových vozidiel na čerpacej stanici.

Cieľom tohto štandardu zhrnúť  odporúčania a najlepšie praktiky vyplývajúce zo skúseností členských spoločností  SAPPO, tak aby boli minimalizované riziká pre osoby a vozidlá pohybujúce sa v priestoroch čerpacích staníc.

S pozdravom

SAPPO

HSSE_4_Bezpečné správanie a pohyb osôb a motorových vozidiel na ČS

Oznamy

Oznamy