LNG (skvapalnený zemný plyn) je číra, bezfarebná a netoxická kvapalina, ktorá vzniká pri ochladení zemného plynu na teplotu -162 °C (-260 °F) a možno ju používať ako palivo pre nákladné vozidlá. Zemný plyn, uhľovodík s najčistejším horením, je jedným z hlavných zdrojov energie. Zemný plyn sa ochladí na kvapalné skupenstvo, čím sa zmenší jeho objem, čo umožňuje ľahšie, bezpečnejšie skladovanie a prepravu.

Z krátkodobého a strednodobého hľadiska sú LNG a bioLNG praktickou, ekonomickou možnosťou, ktorá znižuje emisie pre veľké nákladné autá a ťažkú ​​dopravu. LNG môže pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov z vysokovýkonných motorov až o 22 % v porovnaní s konvenčnou naftou. BioLNG, prakticky uhlíkovo neutrálne 100 % biopalivo vyrobené z organického a poľnohospodárskeho odpadu, môže znížiť emisie počas životného cyklu až o 80 – 95 %*

(*NGVA Europe (2017) „Intenzita skleníkových plynov zo zemného plynu v doprave“; poznámka: Zníženie emisií skleníkových plynov „well-to-wheel“ je založené na súčasných normách ISO 9001 pre analýzu a hodnoty emisií EPA & GREET. „Emisie skleníkových plynov“ zahŕňajú CO₂, metán a N₂O)