E-palivá / syntetické palivá sú palivá, ktoré vznikajú chemickou reakciou vodíka a oxidu uhličitého (CO2), na rozdiel od klasického procesu spracovania ropy.

V rámci ich výrobného procesu sa nepoužíva rafinovaná ropa, ale miesto nej je možné využiť CO2 zachytený ako následok iných výrobných procesov, prípadne zachytený z atmosféry. Následne sa k CO2 pridá vodík a tým vznikne tzv. syntézny plyn, ktorý je možné spracovať do syntetických palív. Spôsob výroby syntetických palív z nich robí uhlíkovo neutrálne, nakoľko pri ich výrobe sa CO2 neuvoľňuje do atmosféry, ale miesto toho je recyklovaný do výroby paliva. Následná úspora emisií vie byť obrovská, približne 90 – 95 % v porovnaní s bežnými fosílnymi palivami.

Syntetické palivá môžu mať pre budúcnosť sľubný potenciál. Sú tekuté, majú vysokú energetickú hustotu a zároveň sú to aj vysoko čisté produkty, ktoré by mohli využívať už existujúcu prepravnú, skladovaciu ako aj čerpaciu infraštruktúru na celom svete.