dňa 27.3.2020 bol na rokovaní vlády SR schválený s pripomienkami materiál Opatrenia vyplývajúce zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Opatrenie týkajúce sa merania teploty má v návrhu uznesenia odporúčací charakter.

Znenie návrhu uznesenia:

navrh uznesenia – opatrenie z uks

Články

Články