SAPPO sa pripojilo k spoločnej iniciatíve palivového a automobilového sektora v oblasti vypracovania metodiky pre monitorovanie CO2 neutrálnych palív. V spoločnom oznámení vyjadrujeme podporu Technickému výboru EK pre motorové vozidlá (TCMV), ktorý momentálne pracuje na príprave legislatívneho návrhu, ktorý umožní registráciu vozidiel poháňaných CO2 neutrálnym palivom súlade s právnymi predpismi EU a kritériami trvalej udržateľnosti stanovenými v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie (RED). V spoločnom oznámení, čo sa týka palív a metodiky ich monitorovania, upozorňujeme na dôležitosť zachovania princípu technologickej neutrality.

Joint announcement – SIGNED

Články

Články