Dňa 11. novembra 2015 Slovenská Asociácia Petrolejárskeho Priemyslu a Obchodu v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. organizovala prednášku na základnej škole Podzáhradná v Bratislave. Témou prednášky boli pravidlá bezpečnosti v prostredí v ktorom sa žiaci bežne pohybujú. Súčasťou školenia boli aj základy prvej pomoci za prítomnosti člena hasičského zboru. Žiaci si mali možnosť vyskúšať svoje teoretické poznatky aj v praxi na umelej figuríne.

Školenie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, čoho dôkazom bol veľký záujem zo strany žiakov, ale aj vyučujúcich. SAPPO preto uvažuje, že v tejto aktivite bude pokračovať aj v budúcnosti na ďalších základných školách.

Články

Články