Členské spoločnosti Slovenskej asociácie palivového priemyslu a obchodu („SAPPO“) vnímajú potreby všetkých zákazníkov a snažia sa vytvoriť pre svojich zákazníkov prostredie, v ktorom znižujú a odstraňujú bariéry, aby mohli bez problémov a komplikácii využívať služby poskytované na ich čerpacích staniciach. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa každodenne stretávajú s rôznymi výzvami a jednou z výziev je aj tankovanie pohonných látok do svojho vozidla.

 

Akým spôsobom privolať obsluhu na čerpacej stanici a zabezpečiť natankovanie pohonných látok do svojho vozidla?

 

Čerpacia stanica s vonkajšou obsluhou

Minimálne 121 čerpacích staníc členských spoločností SAPPO má vonkajšiu obsluhu vo svojich sieťach čerpacích staníc. Úlohou vonkajšej obsluhy je pomôcť všetkých zákazníkom čerpacej stanice v oblasti nimi poskytovaných služieb. Ak zamestnanec takejto čerpacej stanice nepríde k zákazníkovi sám, z dôvodu poskytovania služieb inému zákazníkovi, či plnenia iných pracovných povinností, zákazník obsluhu na seba upozorní formou privolania, prípadne použitím zvukovej alebo svetelnej signalizácie a obsluha zabezpečí natankovanie podľa voľby zákazníka, prípadne umytie okien alebo zakúpenie doplnkových služieb.

 

Čerpacia stanica bez vonkajšej obsluhy

V prípade čerpacích staníc, na ktorých nie je vonkajšia obsluha k dispozícii sú zamestnanci na pomoc, resp. asistenciu pri tankovaní vozidiel zákazníkom so zdravotným postihnutím vyškolení a pripravení. Obsluha čerpacej stanice po tom ako zistí (zákazník má viditeľnú nálepku na prednom skle), že ide o zákazníka so zdravotným postihnutím, zákazníka obslúži. Na základe reálnych skúseností sa privolanie obsluhy deje, ako uvádzame vyššie prostredníctvom svetelnej, či zvukovej signalizácie. Všetky stojany na čerpacej stanici sú pod kamerovým dohľadom, takže obsluha vie promptne reagovať. Niektoré čerpacie stanice sú vystavené hlučnejšiemu vonkajšiemu prostrediu, preto sa využíva svetelná signalizácia.

Jedinou skupinou čerpacích staníc v sieťach členov SAPPO, na ktorých, bohužiaľ, nie je možné zabezpečiť asistenciu, resp. pomoc s tankovaním sú samoobslužné čerpacie stanice.

 

Príklad piktogramu na čerpacej stanici:

 

Zdroj: Archív členské spoločnosti SAPPO

Články

Články