V dňoch 24. a 25. októbra 2023 sa uskutoční v Bratislave konferencia COINTT.

Ide o najväčšie podujatie na Slovensku venované transferu technológií, ochrane duševného vlastníctva, inováciám a podpore podnikania.

Program tvoria 3 hlavné tematické okruhy:

  • COOPERATION,
  • INNOVATION,
  • TECHNOLOGY TRANSFER

Predbežný program konferencie nájdete na nasledujúcom odkaze Program 2023 – COINTT.

Podujatie je organizované Centrom vedecko-technických informácií SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom transferu technológií a predstavuje priestor pre networking medzi akademickými inštitúciami a podnikateľským prostredím.

Registrácia je možná na nasledujúcom odkaze: Cooperation Innovation Technology Transfer – COINTT

Články

Články