dňa 12.9.2023 sa pod záštitou SAPPO uskutočnil odborný seminár k problematike výstavby vodíkových čerpacích staníc, a to za účasti členov technickej a HSSE sekcie SAPPO.

Články

Články