Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) a Česká asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (ČAPPO) usporiadali dňa 6. novembra 2013 pod svojou záštitou odborný seminár na tému Bezpečnosť na čerpacích staniciach pohonných hmôt. Ústredným mottom seminára bolo „Bezpečne a kvalitne na čerpacích staniciach“ a „Bezpečnosť zákazníkov a obsluhy nie je predmetom konkurenčného boja, ale spolupráce a záujmom nás všetkých“.

Hlavným cieľom seminára bola výmena informácií a skúseností v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí na čerpacích staniciach, ktoré sú tak odbornou ako i laickou verejnosťou vnímané ako problém vyskytujúci sa v odvetví a to bez ohľadu na miesto či majiteľa čerpacej stanice.

Prezentovanými témami odborného seminára boli:

  1. Riziká bezpečnosti na čerpacích staniciach z pohľadu spolupráce prevádzkovateľov, legislatíva, technológie,
  2. Bezpečnosť tankovania na čerpacích staniciach spoločnosti SLOVNAFT,
  3. Základné parametre bezpečnosti čerpacích staníc SHELL Slovakia,
  4. Kriminalita, lúpeže a lúpežné prepadnutia,
  5. Bezpečnosť pri stáčaní automobilových cisterien,
  6. Bezpečnosť pri manipulácii s alternatívnymi palivami ako je CNG, LPG, E85, B30 a B100,
  7. Údržba čerpacích staníc.

Prednášajúcimi vyššie uvedených tém, vďaka ktorým mal seminár vysokú odbornú úroveň, boli členovia stálej pracovnej sekcie HSSE Sappo, členovia pracovnej skupiny ČAPPO pre Bezpečnosť, zamestnanci spoločnosti SLOVNAFT, a.s., SHELL Slovakia s.r.o., Klacska s.r.o. a Wayne, A GE Energy Business.

Zástupcovia tak SAPPO ako aj ČAPPO sa zhodli na tom, že bezpečnosť zákazníkov a obsluhy na čerpacích staniciach je jednou z hlavných priorít petrolejárskych spoločností a jedným zo spôsobov ako tohto cieľa dosiahnuť je výmena informácií a skúseností formou odborných seminárov.

Príspevky budú zverejnené na www.sappo.sk a www.cappo.cz.

Kontakt pre ďalšie informácie:
E-mail: sappo@sappo.sk
Tel.: +421 2 5823 9630
Mobil: +421 911 722 949

Oznamy

Oznamy