Maloobchodná štatistika SAPPO je spracovávaná nezávislým spracovateľom na základe údajov zasielaných členskými spoločnosťami SAPPO a prispievajúcimi spoločnosťami. Ku koncu roka 2022 štatistika pokrýva údaje za 651 čerpacích staníc.

Poznámky k štatistike:

  • Položky v riadkoch 1-12 a 16 sú vyplnené v 1 000 litroch, bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položky 13-16 vyjadrujú počet za bežný mesiac a počet začiatkom kalendárneho roka k 1.januáru.
  • Položka 15 -bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný počet umytí
Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1. BA 95 Natural (+ 96 NAT) 37 338 452 202 14,41% 14,41%
2. BA 95 zušlachtený 7 263 51 031 15,28% 15,28%
3. BA 98 Natural (+ 99 NAT) 7 153 76 815 -14,73% -14,73%
4. BA Spolu: 51 754 580 048 9,52% 9,52%
5. Motorová nafta: 104 325 1 252 909 14,84% 14,84%
6. Motorová nafta zušlachtená 11 209 107 889 -36,02% -36,02%
7. Motorová nafta spolu: 115 534 1 360 798 8,03% 8,03%
8. LPG 2 761 31 365 33,16% 33,16%
9. Motorové palivá spolu: 170 049 1 972 211 8,79% 8,79%
10. Motorové oleje 24 311 -0,64% -0,64%
11. Prevodové oleje 3 29 -13,04% -13,04%
12. Spolu motorové palivá a mazivá: 170 076 1 972 550 8,79% 8,79%
13. Počet čerpacích staníc 651 646 6,08% 6,08%
14. Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných) 220 224 7,18% 7,18%
15. Počet umytí v autoumývarkach (vrátane samoobslužných) 238 724 3 184 715 18,88% 18,88%
16. Platby Platobnými prostriedkami 76 224 818 947 11,83% 11,83%