Maloobchodná štatistika SAPPO je spracovávaná nezávislým spracovateľom na základe údajov zasielaných členskými spoločnosťami SAPPO a prispievajúcimi spoločnosťami. Ku koncu roka 2022 štatistika pokrýva údaje za 651 čerpacích staníc.

Poznámky k štatistike:

  • Položky v riadkoch 1-12 a 16 sú vyplnené v 1 000 litroch, bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položky 13-16 vyjadrujú počet za bežný mesiac a počet začiatkom kalendárneho roka k 1.januáru.
  • Položka 15 -bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný počet umytí
Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1. BA 95 Natural (+ 96 NAT) 37 074 469 106 0,88% 4,08%
2. BA 95 zušlachtený 3 750 36 707 37,60% 19,83%
3. BA 98 Natural (+ 99 NAT) 3 588 34 717 47,41% 25,14%
4. BA Spolu: 44 412 540 529 5,97% 6,18%
5. Motorová nafta: 85 605 1 144 352 1,75% 4,06%
6. Motorová nafta zušlachtená 14 662 140 973 13,00% 8,44%
7. Motorová nafta spolu: 100 268 1 285 325 3,25% 4,52%
8. LPG 2 435 32 185 -5,04% 1,32%
9. Motorové palivá spolu: 147 114 1 858 039 3,91% 4,94%
10. Motorové oleje 24 346 -1,75% -4,78%
11. Prevodové oleje 2 38 3,08% -11,41%
12. Spolu motorové palivá a mazivá: 147 141 1 858 423 3,91% 4,94%
13. Počet čerpacích staníc 581 574 1,22% 4,55%
14. Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných) 197 192 2,07% 0,00%
15. Počet umytí v autoumývarkach (vrátane samoobslužných) 306 498 3 132 831 58,65% -3,78%
16. Platby Platobnými prostriedkami 57 275 682 612 0,00% 0,00%