Maloobchodná štatistika SAPPO je spracovávaná nezávislým spracovateľom na základe údajov zasielaných členskými spoločnosťami SAPPO a prispievajúcimi spoločnosťami. Ku koncu roka 2022 štatistika pokrýva údaje za 651 čerpacích staníc.

Poznámky k štatistike:

  • Položky v riadkoch 1-12 a 16 sú vyplnené v 1 000 litroch, bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položky 13-16 vyjadrujú počet za bežný mesiac a počet začiatkom kalendárneho roka k 1.januáru.
  • Položka 15 -bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný počet umytí
Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1. BA 95 Natural (+ 96 NAT) 37023,65 444283,75 -0,25 -0,25
2. BA 95 zušlachtený 2605,86 31270,27 4,47 4,47
3. BA 98 Natural (+ 99 NAT) 1984,20 23810,40 20,65 20,65
4. BA Spolu: 41613,70 499364,42 0,86 0,86
5. Motorová nafta: 87616,91 1051402,97 3,95 3,95
6. Motorová nafta zušlachtená 10871,22 130454,65 26,73 26,73
7. Motorová nafta spolu: 98488,13 1181857,62 6,06 6,06
8. LPG 2683,44 32201,27 -1,07 -1,07
9. Motorová palivá spolu: 142785,28 1713423,31 4,35 4,35
10. Motorová oleje 35,21 422,56 -8,29 -8,29
11. Prevodové oleje 4,35 52,14 -21,31 -21,31
12. Spolu motorové palivá a mazivá: 142824,83 1713898,02 4,34 4,34
13. Predaj cez palivové karty: 38619,55 463434,60 5,13 5,13
14. Celkový obrat v obchodoch ČS 27364,03 328368,36 9,02 9,02
15. Počet čerpacích staníc 45,50 546,00 0,18 0,18
16. Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných) 16,33 196,00 1,03 1,03
17. Počet umytí v autoumývarkach (vrátane samoobslužných) 251253,08 3015037,00 6,39 6,39