Maloobchodná štatistika SAPPO je spracovávaná spoločnosťou E&Y na základe údajov zasielaných od členských spoločností SAPPO a prispievajúcich spoločností. Ku koncu roka 2021 štatistika pokrýva údaje za 627 čerpacích staníc.

Poznámky k štatistike:

  • Položky v riadkoch 1-12 a 17 sú vyplnené v 1 000 litroch, bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položka 13 celkový obrat v obchodoch ČS je definovaná ako príjem v 1.000,- € vrátane spotrebnej dane bez DPH.
  • Bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položky 14-16 vyjadrujú počet za bežný mesiac december a počet začiatkom kalendárneho roka k 1.januáru.
  • Položka 16 -bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný počet umytí
Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1. BA 95 Natural (+ 96 NAT) 37 117 445 399 0,12% 0,12%
2. BA 95 zušlachtený 2 495 29 937 -2,11% -2,11%
3. BA 98 Natural (+ 99 NAT) 1 645 19 735 38,48% 38,48%
4. BA Spolu: 41 256 495 070 1,09% 1,09%
5. Motorová nafta: 84 110 1 009 317 3,07% 3,07%
6. Motorová nafta zušlachtená 8 580 102 965 38,99% 38,99%
7. Motorová nafta spolu: 92 690 1 112 282 5,60% 5,60%
8. LPG 2 709 32 512 -4,73% -4,73%
9. Motorové palivá spolu: 136 655 1 639 865 3,98% 3,98%
10. Motorové oleje 38 461 -2,86% -2,86%
11. Prevodové oleje 6 66 -22,05% -22,05%
12. Spolu motorové palivá a mazivá: 136 699 1 640 392 3,97% 3,97%
13. Predaj cez palivové karty: 37 070 444 842 7,54% 7,54%
14. Celkový obrat v obchodoch ČS 25 448 305 376 -9,58% -9,58%
15. Počet čerpacích staníc 45 545 0,18% 0,18%
16. Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných) 16 194 -3,48% -3,48%
17. Počet umytí v autoumývarkach (vrátane samoobslužných) 232 931 2 795 175 5,84% 5,84%

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.