Maloobchodná štatistika SAPPO je spracovávaná nezávislým spracovateľom na základe údajov zasielaných členskými spoločnosťami SAPPO a prispievajúcimi spoločnosťami. Ku koncu roka 2022 štatistika pokrýva údaje za 651 čerpacích staníc.

Poznámky k štatistike:

  • Položky v riadkoch 1-12 a 16 sú vyplnené v 1 000 litroch, bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položky 13-16 vyjadrujú počet za bežný mesiac a počet začiatkom kalendárneho roka k 1.januáru.
  • Položka 15 -bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný počet umytí
Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1. BA 95 Natural (+ 96 NAT) 41 002 492 021 -1,49% -1,49%
2. BA 95 zušlachtený 2 152 25 825 9,07% 9,07%
3. BA 98 Natural (+ 99 NAT) 928 11 137 10,58% 10,58%
4. BA Spolu: 44 082 528 983 -0,80% -0,80%
5. Motorová nafta: 79 715 956 574 6,29% 6,29%
6. Motorová nafta zušlachtená 4 316 51 789 14,96% 14,96%
7. Motorová nafta spolu: 84 030 1 008 364 6,70% 6,70%
8. LPG 2 878 34 538 0,80% 0,80%
9. Motorové palivá spolu: 130 990 1 571 884 3,92% 3,92%
10. Motorové oleje 40 479 -5,74% -5,74%
11. Prevodové oleje 7 88 -7,34% -7,34%
12. Spolu motorové palivá a mazivá: 131 038 1 572 451 3,92% 3,92%
13. Predaj cez palivové karty: 32 349 388 190 1,85% 1,85%
14. Celkový obrat v obchodoch ČS 25 471 305 654 4,37% 4,37%
15. Počet čerpacích staníc 47 561 6,65% 6,65%
16. Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných) 17 203 2,01% 2,01%
17. Počet umytí v autoumývarkach (vrátane samoobslužných) 212 057 2 544 681 1,05% 1,05%