Maloobchodná štatistika SAPPO je spracovávaná spoločnosťou E&Y na základe údajov zasielaných od členských spoločností SAPPO a prispievajúcich spoločností. Ku koncu roka 2021 štatistika pokrýva údaje za 627 čerpacích staníc.

Poznámky k štatistike:

  • Položky v riadkoch 1-12 a 17 sú vyplnené v 1 000 litroch, bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položka 13 celkový obrat v obchodoch ČS je definovaná ako príjem v 1.000,- € vrátane spotrebnej dane bez DPH.
  • Bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položky 14-16 vyjadrujú počet za bežný mesiac december a počet začiatkom kalendárneho roka k 1.januáru.
  • Položka 16 -bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný počet umytí
Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1. BA 91 Natural (+93 NAT) 0 0 0,00% 0,00%
2. BA 91 s náhradou olova 0 0 -10 0, 00% -100,00%
3. BA 95 Natural (+96 NAT) 45 501 562 635 -4,96% -4 ,49%
4. BA 95 s náradou olova 27 2 952 -96,48 % -74,80%
5. BA 95 zušľachtený 2 048 25 479 -21,58 % -24,85 %
6. BA 98 Natural (+99 NAT) 794 10 524 - 19 ,07% -18,58%
7. BA spolu: 48 370 601 589 -7,38% -7,11%
8. Motorová nafta 71 006 888 993 0 ,24% 2,71%
9. Motorová nafta zušľachtená 3 602 39 991 -19 ,72 % -17 ,68%
10. Motorová nafta spolu 74 608 928 984 -0,95% 1,63%
11. LPG 2 194 25 932 4,96% 2 ,76%
12. Motorové palivá spolu 125 172 1 556 505 -3,44% -1,92%
13. Predaj cez palivové karty 31 441 401 070 9,94 % 8,53%
14. Motorové oleje 41 628 -14,31% - 14,08%
15. Prevodové oleje 8 136 -49,38% -30,25%
16. Spolu motorové palivá a mazivá: 125 222 1 557 269 -3,45% -1,93%
17. Celkový obrat v obchodoch ČS 28 070 250 455 52,67% 22,34%
18. Počet čerpacích staníc 504 497 1,82% 0,61%
19. Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných) 199 1 9 8 0,51% 0,51%
20. Počet umytí v autoumyvárkach (vrátane samoobslužných) 223 175 3 043 165 31,82% 5,24%

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.