Maloobchodná štatistika SAPPO je spracovávaná spoločnosťou E&Y na základe údajov zasielaných od členských spoločností SAPPO a prispievajúcich spoločností. Ku koncu roka 2021 štatistika pokrýva údaje za 627 čerpacích staníc.

Poznámky k štatistike:

  • Položky v riadkoch 1-12 a 17 sú vyplnené v 1 000 litroch, bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položka 13 celkový obrat v obchodoch ČS je definovaná ako príjem v 1.000,- € vrátane spotrebnej dane bez DPH.
  • Bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položky 14-16 vyjadrujú počet za bežný mesiac december a počet začiatkom kalendárneho roka k 1.januáru.
  • Položka 16 -bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný počet umytí
Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1. BA 91 Natural (+93 NAT) 0 594 -10 0,00% -5 8,85%
2. BA 91 s náhradou olova 0 389 - 100, 00% - 91, 44%
3. BA 95 Natural (+96 NAT) 49 105 58 9 631 1 0 ,0 5% -6,61%
4. BA 95 s náradou olova 1 046 16 143 - 46 , 62 % -3 7 , 75%
5. BA 95 zušľachtený 3 002 3 2 171 10,03 % - 3 , 42%
6. BA 98 Natural (+99 NAT) 1 067 13 882 - 9 , 70% 3, 63%
7. BA spolu: 5 4 220 6 52 811 -10, 64% -8, 06%
8. Motorová nafta 5 7 502 7 02 458 -1 ,93% -9, 56%
9. Motorová nafta zušľachtená 4 416 44 009 32 , 04 % 24 , 72%
10. Motorová nafta spolu 6 1 918 7 46 467 -0 , 09% - 8, 07%
11. LPG 1 9 56 2 2 882 -0, 39% -0 , 77%
12. Motorové palivá spolu 118 095 1 422 160 -5,23% -7,96%
13. Predaj cez palivové karty 2 4 363 3 11 646 N/A N/A
14. Motorové oleje 54 826 -1 7, 84% - 17, 75%
15. Prevodové oleje 1 1 186 -12 , 37% -20, 22%
16. Spolu motorové palivá a mazivá: 118 160 1 423 171 -5,24% -7,96%
17. Celkový obrat v obchodoch ČS 19 108 212 540 5, 09% 2, 59%
18. Počet čerpacích staníc 4 96 489 -0,2 0% 0, 2 0%
19. Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných) 196 1 96 0, 00% 2,08%
20. Počet umytí v autoumyvárkach (vrátane samoobslužných) 235 056 3 027 216 -34, 42% -24, 18%

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.