Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky chcú zintenzívniť spoluprácu, s cieľom predchádzania nezákonnej výroby a obchodovania s minerálnymi olejmi, ako aj pri potláčaní a odstraňovaní nelegálneho obchodu.

SAPPO a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky podpísali dňa 18. marca 2013 Memorandum o porozumení, v ktorom sa dohodli na spolupráci v rôznych oblastiach.

Našim cieľom je rozšírenie konštruktívnej, pružnej a odbornej spolupráce vzájomne prijateľným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky tak, aby sme spoločne eliminovali nezákonné aktivity škodiace nielen štátu ale i členom SAPPO.

zhodli sa Igor Janok, predseda predstavenstva SAPPO a František Imrecze, prezident Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom informovaní o nových situáciách a trendoch, vzájomnej spolupráci v legislatívnej oblasti ako aj spoluorganizovaní odborných a iných formách spolupráce vyplývajúcich z potrieb aplikačnej praxe.

Oznamy

Oznamy