Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja