V súlade s prijatým Národným programom o uplatňovaní biopalív v doprave Sappo presadilo prijatie Novely Nariadenia vlády SR č. 246/2006 o minimálnom množstve pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov  v motorových benzínoch a motorovej nafte na trhu SR. Podarilo sa  v spolupráci s MH SR znížiť plánovanú hodnotu  predpísanú na rok 2010 vo výške 5,75% eo biozložiek na úroveň len 3,8% eo, čím sa zabránilo uplatňovaniu sankčných pokút v prípade neplnenia predpísaného pôvodne schváleného percenta  podielu biozložiek do pohonných látok.

Oznamy

Oznamy