LPG si na Slovensku v posledných rokoch zabezpečilo stabilnú pozíciu na trhu s pohonnými hmotami. Veľkosť tohto trhu odhadujeme niekde medzi 30 až 35 kt ročne. V rámci spoločností združených v  Slovenskej asociácii petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) spotreba LPG v porovnaní s rokom 2012 mierne stúpla. Z celkového počtu cca 350 čerpacích staníc, na ktorých je možné tankovať LPG viac ako polovicu prevádzkujú spoločnosti združené v SAPPO, vďaka čomu je LPG  dostupné v rámci celého Slovenska.
Všetky čerpacie stanice členských spoločností SAPPO spĺňajú prísne legislatívne kritériá ohľadne predaja LPG. Samovoľné čerpanie LPG je zakázané pokiaľ ten, kto manipuluje s takýmto stojanom neabsolvoval príslušné školenie a nevlastní preukaz na vyhradené plynové zariadenia na plnenie nádrží motorových vozidiel propán – butánom. A tak vo väčšine prípadov je obsluha čerpacích staníc pri tankovaní LPG prítomná a čerpá túto pohonnú látku do nádrže zákazníka.
Trochu iný prístup v tejto problematike zvolila spoločnosť Slovnaft, a.s., ktorá umožnila vodičom motorových vozidiel, v súlade s  vyhláškou č. 508/2009 Z. z., samostatné tankovanie bez personálu čerpacej stanice. Podľa vyššie uvedenej vyhlášky personál ČS, ktorí vlastní preukaz na plnenie motorových vozidiel propán – butánom môže oboznámiť zákazníka o bezpečnom plnení nádrže motorovým palivom, vysvetliť a predviesť mu samostatné plnenie do nádrže a následne vystaviť preukaz pre zákazníka, ktorý je platný v sieti ČS LPG Slovnaft, a.s.
V otázke budúceho vývoja trh s LPG sme toho názoru, že v súčasnom období má ešte priestor na ďalší rast, ktorý však bude úzko závisieť od vývoja cien na trhu u ostatných palív a tiež od finančnej dostupnosti LPG nádrží v automobiloch. LPG je samozrejme cenovo zaujímavý alternatívny druh paliva a súčasné nárasty jeho predajov odzrkadľujú nálady spotrebiteľov v období nárastov cien tradičných palív.

Oznamy

Oznamy