Kancelária Sappo aktívne zabezpečovala korešpondenciu a spoločný postup v koordinácii s EUROPIA pri príležitosti konania dňa 4. februára 2011 summitu Rady EÚ o energetike. V tomto smere boli uskutočnené rokovania na MH SR a zaslaný list predsedníčke vlády SR s výzvou na riešenie aktuálnych problémov rozvoja rafinérskeho sektora, ktorý je kľúčovým dodávateľom energie pre hospodárstvo EÚ, pričom spoločne zdieľame obavy Rady pre konkurencieschopnosť na zabezpečenie trvalo udržateľného a cenovo dostupného prístupu energií a na jeho konkurencieschopnosť a zakotvenie v Európe ako vysoko energeticky náročného priemyslu. Preto EUROPIA a národné asociácie požiadali predstaviteľov EÚ, aby definovali politický rámec, ktorý zabezpečí pokračujúcu životaschopnosť rafinérskeho sektora v rámci EÚ. V tomto smere boli predostreté aktuálne výzvy pre rafinérsky sektor a jeho ozdravenie v rámci EÚ tak, aby naďalej mohol patriť medzi zásadné sektory pre rozvoj hospodárstva EÚ.

Oznamy

Oznamy