Maloobchodná štatistika SAPPO je spracovávaná nezávislým spracovateľom na základe údajov zasielaných členskými spoločnosťami SAPPO a prispievajúcimi spoločnosťami a reflektuje na aktuálny počet prispievajúcich spoločností. Ku koncu roka 2023 štatistika pokrýva údaje za 658 čerpacích staníc.

Poznámky k štatistike:

  • Položky v riadkoch 1-12 a 16 sú vyplnené v 1 000 litroch, bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný predaj
  • Položky 13-16 vyjadrujú počet za bežný mesiac a počet začiatkom kalendárneho roka k 1.januáru.
  • Položka 15 -bežný mesiac vyjadruje priemerný mesačný počet umytí
Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1. BA 95 Natural (+ 96 NAT) 36 209 464 352 -3,03% 2,69%
2. BA 95 zušlachtený 7 904 98 604 8,82% 93,22%
3. BA 98 Natural (+ 99 NAT) 8 659 101 638 21,05% 32,32%
4. BA Spolu: 52 771 664 594 1,96% 14,58%
5. Motorová nafta: 97 118 1 340 527 -6,91% 6,99%
6. Motorová nafta zušlachtená 14 634 144 666 30,56% 34,09%
7. Motorová nafta spolu: 111 753 1 485 193 -3,27% 9,14%
8. LPG 2 667 35 790 -3,39% 14,11%
9. Motorové palivá spolu: 167 191 2 185 577 -1,68% 10,82%
10. Motorové oleje 22 294 -10,76% -5,22%
11. Prevodové oleje 2 20 -42,77% -31,76%
12. Spolu motorové palivá a mazivá: 167 215 2 185 891 -1,68% 10,82%
13. Celkový obrat v obchodoch ČS 41 295 583 619 -13,10% 10,98%
14. Počet čerpacích staníc 658 673 1,08% 4,18%
15. Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných) 236 233 7,27% 4,02%
16. Počet umytí v autoumývarkach (vrátane samoobslužných) 251 162 3 894 818 5,21% 22,30%
17. Platby Platobnými prostriedkami 74 293 942 806 -2,53% 15,12%