• Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov

  • Finančné riaditeľstvo SR

  • FuelsEurope

  • Petrolmedia

  • Slovenský výbor pri Svetovej petrolejárskej rade (World Petroleum Council) – SK WPC

  • Strojnícka fakulta STU Bratislava

  • Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny, a. s.

  • Zväz automobilového priemyslu SR

  • ČESMAD Slovakia