Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený nový zákon č. 293/2017 Z. z., zo 17. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Linka na slov-lex nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/293/20171201

Právne záväzný obsah nájdete v pdf prílohe:

ZZ_2017_293_20171201

S pozdravom

SAPPO

Články

Články