Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený zákon č. 194/2018 Z. z., z 29. júna 2018, o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Link na slov-lex nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/194/20180701

SAPPO

Články

Články