Členské spoločnosti Slovenskej asociácie palivového priemyslu a obchodu („SAPPO“) vítajú a oceňujú možnosť zapojenia sa do kampane Ministerstva vnútra SR „Alkohol za volantom môže zabíjať“, ktorej cieľom je bezpečná jazda na cestách a upozorňuje na reálne riziká a hrozby spojené s konzumáciou alkoholu a následným rozhodnutím viesť motorové vozidlo. Úmyslom našej asociácie a jej členských spoločností je pripomínanie dôležitosti bezpečnosti na cestách, nielen v kontexte tejto kampane, ale aj z pohľadu celkového zabezpečenia plynulosti cestnej premávky a zníženia nehodovosti, aj v kontexte iných nebezpečných aspektov, ako neprimeraná rýchla jazda, pokračovanie vo vedení motorového vozidla pri pociťovaní únavy, či pri nerešpektovaní ostatných pravidiel bezpečnosti cestnej premávky. Dúfame, že aj informačné kanály našich členských spoločností SAPPO napomôžu, aby bola kampaň adresovaná širokému spektru vodičov.

Články

Články