Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu

13. marec 2018

Vážení kolegovia, odborná verejnosť,

chceli by sme Vás informovať, že bol zverejnený zákon č. 56/2018 Z. z., zo 6. februára 2018, o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Link na slov lex nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20180401

SAPPO