foto Marián Socha
Marián Socha Predseda SAPPO

Výročná správa za rok 2015