foto Ing. Igor Janok
Ing. Igor Janok Predseda SAPPO

Výročná správa 2013