foto Marián Socha
Marián Socha Predseda SAPPO

Výročná práca 2016