Štatistika predaja a poskytovaných služieb za členské spoločnosti Sappo 2010

Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1.BA 91 Natural (+93 NAT)  0,00%-100,00%
2.BA 91 s náhradou olova  0, 00%-100,00%
3.BA 95 Natural (+96 NAT)47 87758 9 086-2,50%-0 ,09%
4.BA 95 s náradou olova75711 713-27,70 %-27,44%
5.BA 95 zušľachtený2 61133 902-13,00 %5,38 %
6.BA 98 Natural (+99 NAT)98112 926- 8 ,08%-6,88%
7.BA spolu:52 227647  628-3,68%-0,79%
8.Motorová nafta70 833865 49923 ,18%23,21%
9.Motorová nafta   zušľachtená4  4 8748 5791 ,61 %10 ,39%
10.Motorová nafta spolu73 320914 07921,64%22,45%
11.LPG2  09125 2346,87%10 ,28%
12.Motorové palivá spolu129 6381 586 9419,77%11,59%
13.Predaj cez palivové karty28 599369 562N/AN/A
14.Motorové oleje48731-10,75%- 11,46%
15.Prevodové oleje161 9536,69%4,56%
16.Spolu motorové palivá a mazivá:129 7011 587  8679,77%11,57%
17.Celkový obrat v obchodoch ČS1 8 386204 719-3,78%-3,68%
18.Počet čerpacích staníc4 95494-0,2 0%1 ,02%
19.Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných)1981 971, 02%0,51%
20.Počet umytí v autoumyvárkach (vrátane samoobslužných)169 3062  891 625-27,97%-4,4 8%