Štatistika predaja a poskytovaných služieb za Členov SAPPO vrátane predaja cez Palivové karty 2012

Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1.BA  95  Natural  (+96 NAT)43 320519 842- 7,61%-7,60%
2.BA 95 zušľachtený1 81921 823-14,32 %-14,35 %
3.BA 98 Natural (+99 NAT)7939 513- 9 ,60%-9,58%
4.BA spolu:45 932551 178-7,93%-7,93%
5.Motorová nafta72 197886 362-2 ,55%-2,55%
6.Motorová nafta   zušľachtená3 52242 2655 ,67 %5 ,69%
7.Motorová nafta spolu75 719908 627-2,19%-2,19%
8.LPG2  36828 4209,58%9,59%
9.Motorové palivá spolu124 0191 488 225-4,20%-4,21%
10.Motorové oleje46548-11,54 %-12,74%
11.Prevodové oleje9103-18,19%-24,27%
12.Spolumotorové palivá a mazivá:124 0731 488 225-4,20%-4,21%
13.Predaj cez palivové karty32 595391 136-2,47%-2,47%
14.Celkový obrat v obchodoch ČS19 395232 736-7,07%-7,07%
15.Počet čerpacích staníc5045040,00%7,44%
16.Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných)1991 990,00%0,51%
17.Počet umytí v autoumyvárkach (vrátane samoobslužných)195 9012  350 810-22,75%-22,75%