Predstavenstvo

Predstavenstvo asociácie Sappo pracuje v nasledovnom zložení:

 • Dinka

  Ľuboš Dinka

  SLOVNAFT, a.s.

  predseda predstavenstva

 • pan Vysny

  Peter Vyšný

  OMV Slovensko, s.r.o.

  podpredseda predstavenstva

 • predstav_jurkovic

  Martin Jurkovič

  JURKI HAYTON, s.r.o.

  člen predstavenstva

 • Tibor Kotora

  Tibor Kotora

  UNIPETROL Slovensko, s.r.o.

  člen predstavenstva

 • 0-2

  Rudolf Kmeť

  SHELL Slovensko, s.r.o.

  člen predstavenstva