Predstavenstvo

Predstavenstvo asociácie Sappo pracuje v nasledovnom zložení:

 • Rudolf Kmeť

  SHELL Slovakia, s.r.o.

  člen predstavenstva

 • Ľuboš Dinka

  SLOVNAFT, a.s.
  podpredseda predstavenstva

 • Martin Jurkovič

  JURKI HAYTON s.r.o.
  člen predstavenstva

 • Marián Socha

  OMV Slovensko, s.r.o.
  predseda predstavenstva

 • Tibor Kotora

  UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o
  člen predstavenstva