Kontakt

Slovenská asociácia petrolejárske priemyslu a obchodu

Mlynské nivy 48
821 05 Bratislava, Slovakia

tel: +421 2 582 396 30
email: sappo@sappo.sk

Predseda SAPPO: Marián Socha

Office SAPPO

  • JUDr. Zuzana Oprchalová
  • Ing. Andrea Stričíková
    • Ing. Andrea Stričíková

    • Coordinator for International Relations and Legislation
    • Telefón: +421 911 722 949
    • Email: sappo@sappo.sk