Kontakt

Slovenská asociácia petrolejárske priemyslu a obchodu

Mlynské nivy 48
821 05 Bratislava, Slovakia

tel: +421 2 582 396 30
email: sappo@sappo.sk

Predseda SAPPO: Marián Socha

Office SAPPO