Ekonomické informácie

Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1.BA 95 Natural (+ 96 NAT)37074444884-1,49 %-1,49 %
2.BA 95 zušlachtený2548305819,07 %9,07 %
3.BA 98 Natural (+ 99 NAT)11881425110,58 %10,58 %
4.BA Spolu:40810489716-0,8 %-0,8 %
5.Motorová nafta:816029792206,29 %6,29 %
6.Motorová nafta zušlachtená61747408314,96 %14,96 %
7.Motorová nafta spolu:8777510533036,7 %6,7 %
8.LPG2844341270,8 %0,8 %
9.Motorové palivá spolu:13142915771463,92 %3,92 %
10.Motorové oleje40474-5,74 %-5,74 %
11.Prevodové oleje784-7,34 %-7,34 %
12.Spolu motorové palivá a mazivá:13147515777053,92 %3,92 %
13.Predaj cez palivové karty:344874138411,85 %1,85 %
14.Celkový obrat v obchodoch ČS282313387754,37 %4,37 %
15.Počet čerpacích staníc455446,65 %6,65 %
16.Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných)172012,01 %2,01 %
17.Počet umytí v autoumývarkach (vrátane samoobslužných)22008526410201,05 %1,05 %