Ekonomické informácie

Položka Počet Porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka
Bežný mesiac Od začiatku roka Bežný mesiac Od začiatku roka
1.BA 95 Natural (+ 96 NAT)37024444284-0,00-0,00
2.BA 95 zušlachtený2606312700,040,04
3.BA 98 Natural (+ 99 NAT)1984238100,210,21
4.BA Spolu:416144993640,010,01
5.Motorová nafta:8761710514030,040,04
6.Motorová nafta zušlachtená108711304550,270,27
7.Motorová nafta spolu:9848811818580,060,06
8.LPG268332201-0,01-0,01
9.Motorové palivá spolu:14278517134230,040,04
10.Motorové oleje35423-0,08-0,08
11.Prevodové oleje452-0,21-0,21
12.Spolu motorové palivá a mazivá:14282517138980,040,04
13.Predaj cez palivové karty:386204634350,050,05
14.Celkový obrat v obchodoch ČS273643283680,090,09
15.Počet čerpacích staníc465460,000,00
16.Počet autoumyváriek (vrátane samoobslužných)161960,010,01
17.Počet umytí v autoumývarkach (vrátane samoobslužných)25125330150370,060,06