Články

 • 7. novembra 2017

  Seminár – Nové palivá pre vznetové motory

  TERMÍN KONANIA: 8.6.2017 MIESTO: Praha, hotel Pramen USPORIADATEĽ: ČAPPO, SAPPO   PROGRAM: Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku 2020. Historie, legislativa a výsledky. Jiří Hromádko, Ministerstvo životního prostředí ČR Alternativní paliva pro dopravu a pohony v ČR po roce 2020. Legislativa, národní akční plány. Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Environmentální politika v… Čítaj viac

 • 6. júna 2017

  Bezpečnostný štandard SAPPO – Stáčanie palív do nádrží čerpacích staníc

  SAPPO v spolupráci s českou Asociáciou (ČAPPO) dlhodobo spolupracuje v oblasti bezpečnosti, čoho výsledkom je niekoľko seminárov zameraných na bezpečnosť na čerpacích staniciach (ČS). Bezpečnostné štandardy boli akýmsi logickým vyústením tejto dlhoročnej spolupráce. Hlavným cieľom bezpečnostných štandardov je šírenie tzv. „best practice“ s ostatnými hráčmi na trhu bez ohľadu na to či sú členmi SAPPO… Čítaj viac

 • 5. júna 2017

  Norma EN 16942 – označovanie palív na ČS (komentár)

  Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), prijal dňa 12.10.2016 normu EN 16942 (označovanie palív na čerpacích staniciach), ktorá mala byť publikovaná členskými štátmi EU do konca apríla 2017. Norma bola vypracovaná na základe požiadavky EU komisie ešte v roku 2015. Hlavným cieľom normy je uľahčiť spotrebiteľom orientáciu na trhu s pohonnými hmotami pri tankovaní a to naprieč celou EU…. Čítaj viac

 • 3. decembra 2014

  Palivárske technológie budúcnosti, alebo staré známe technológie?

  Palivárske technológie budúcnosti, alebo staré známe technológie? Existuje mnoho štúdií a odhadov, do kedy ešte vydržia na Zemi zásoby ropy. Tieto odhady sa navzájom dosť líšia, stále sa objavujú nové ložiská a nové spôsoby ťažby ropy. Typickým príkladom je bridlicová ropa. Napriek tomu, že minutie zásob ropy asi nie je téma pre našu generáciu, stále častejšie sa… Čítaj viac

 • 30. júla 2014

  Biopalivá na Slovensku

  Emisie skleníkových plynov sú témou dneška a budúcnosti. Preto, s cieľom zníženia ich produkcie, pristúpili vyspelé štáty sveta prioritne krajiny EU v rátane Slovenska, k viacerým opatreniam vyjadrených formou implementovanýchzákonov, vyhlášok a predpisov. Jedným z týchto opatrení je aj náhrada časti fosílnych palív palivami z obnoviteľných zdrojov, tzv. biopalivami, čím sa sleduje zároveň aj cieľ úspory fosílnych palív a ich zachovania pre budúce… Čítaj viac

 • 27. mája 2014

  LPG na Slovensku

  LPG si na Slovensku v posledných rokoch zabezpečilo stabilnú pozíciu na trhu s pohonnými hmotami. Veľkosť tohto trhu odhadujeme niekde medzi 30 až 35 kt ročne. V rámci spoločností združených v  Slovenskej asociácii petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) spotreba LPG v porovnaní s rokom 2012 mierne stúpla. Z celkového počtu cca 350 čerpacích staníc, na ktorých je možné tankovať LPG viac… Čítaj viac

 • 2. apríla 2014

  Vývoj petrolejárskeho priemyslu a obchodu v SR v roku 2013

  Vývoj petrolejárskeho priemyslu a obchodu v SR v roku 2013 kopíroval situáciu  na medzinárodnom ropnom trhu a vo svetovej ekonomike. V minulom roku sa na Slovensku spracovalo 5,8 mil. ton ropy, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku nárast o viac ako 7 %. Z tohto množstva sa pri vysokom konverznom pomere vyrobilo viac ako 87% svetlých produktov. V dôsledku vyššieho spracovania ropy a… Čítaj viac

 • 30. januára 2014

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov a jej vzťah k SAPPO

  Vo štvrtok 12. septembra 2013 sa na pôde Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky uskutočnil akt podpisovania zakladateľskej zmluvy Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v znení schválenom vládou Slovenskej republiky dňa 28. augusta 2013. Vznik Agentúry bol dôsledkom prijatia rozhodnutia  o zmene spôsobu správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v Slovenskej… Čítaj viac

 • 20. decembra 2013

  Galéria Sappo info

  V uplynulom období došlo k výraznému kvalitatívnemu posunu pri zabezpečovaní širokej palety úloh Sappo. V tomto smere došlo k zintenzívneniu účasti Sappo a  jeho orgánov na legislatívnom procese pripomienkovaním právnych noriem už na rezortnej úrovni a na realizácii plánu Legislatívnych úloh Vlády SR. Došlo k ďalšiemu prehĺbeniu a aktívnej spolupráci s orgánmi štátnej správy a… Čítaj viac

 • 20. novembra 2013

  Zimné obdobie na čerpacích staniciach SAPPO

  Prichádzajúce zimné obdobie  nesúce sa najmä v duchu vianočných sviatkov a spoločných chvíľ strávených v kruhu najbližších sa nezadržateľne blíži aj na čerpacie stanice členov Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO).  Zima to však nie sú len Vianoce, radosť, pohoda ale i zmena klimatických podmienok, nástup prvých mrazov a snehovej prikrývky a toto všetko majú na pamäti aj naši prevádzkovatelia… Čítaj viac