Oznamy

 • 28. septembra 2017

  Seminár k novele zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

  Dňa 26.09. 2017 sa pod hlavičkou SAPPO konal seminár k novele zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona vyšla pod číslom 181/2017 Z. z. Novela zákona nadobudla účinnosť od 01.08.2017. SAPPO sa aktívne zapojilo do… Čítaj viac

 • 6. septembra 2017

  Vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MH SR č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z.

  Vážení kolegovia, odborná verejnosť, chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21. augusta 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Link… Čítaj viac

 • 28. júla 2017

  Vyhláška MF SR č. 197/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MF SR č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon

  Vážení kolegovia, odborná verejnosť, chceli by sme Vás informovať, že bola zverejnená nová vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. júla 2017, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov… Čítaj viac

 • 28. júla 2017

  Zákon č. 181/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z.

  Vážení kolegovia, odborná verejnosť, chceli by sme Vás informovať, že na portáli slov-lex bol zverejnený nový zákon č. 181/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Link na slov lex nájdete… Čítaj viac

 • 28. júla 2017

  Vyhláška MŽP SR č. 191/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 271/2011 Z. z.

  Vážení kolegovia, odborná verejnosť, chceli by sme Vás informovať, že Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na portáli slov-lex zverejnilo vyhlášku č. 191/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok. Link nájdete… Čítaj viac

 • 11. mája 2017

  Seminár – Bezpečnosť distribúcie pohonných hmôt

  Dňa 06.04.2017 sa v Prahe konal seminár na tému Bezpečnosť distribúcie pohonných hmôt. Seminár spoločne usporiadali Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO), pri príležitosti 25. výročia založenia ČAPPO. Seminára sa zúčastnilo 64 českých a slovenských odborníkov z oblasti projekcie, výstavby a prevádzky čerpacích staníc a distribútorov pohonných hmôt. Seminár… Čítaj viac

 • 11. mája 2017

  Konferencia NOIAs krajín strednej a východnej Európy

  Dňa 08.03. 2017 sa Bulharsku, v Sofii uskutočnil ďalší ročník konferencie NOIAs (National Oil Industry Association) strednej a východnej Európy. Konferenciu organizovala Bulgarian Petroleum and Gas Association (BPGA). Stretnutia sa zúčastnili asociácie zo Slovenska (Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu – SAPPO), Českej republiky (Česká asociace petrolejářskeho průmyslu a obchodu – ČAPPO), Poľska (Polska Organizacja Przemysłu i Handlu… Čítaj viac

 • 23. februára 2016

  Save more than fuel

  V roku 2015 sa SAPPO zapojilo do celoeurópskeho projektu nazvaný „Save more than fuel“, ktorý spustila FuelsEurope. Európsky petrolejársky priemysel ponúka efektívne tipy pre vodičov, ktoré pomáhajú znížiť spotrebu paliva a prispievajú k čistejšiemu a bezpečnejšiemu životnému štýlu a prostrediu. Na stránke http://www.savemorethanfuel.eu/ nájdete jednotlivé tipy rozdelené do kategórií vo viac ako 20 jazykoch, vrátane… Čítaj viac

 • 17. februára 2016

  Central European Energy Conference – CEEC

  Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu sa stala partnerom 9. ročníka medzinárodnej konferencie Energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť strednej Európy (Central European Energy Conference – CEEC), ktorá sa konala v Bratislave (DoubleTree by Hilton) v dňoch 22. – 24. novembra 2015. Konferencia CEEC organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA), sa počas svojej už takmer desaťročnej… Čítaj viac

 • 25. novembra 2015

  Školenie o bezpečnosti na základnej škole Podzáhradná

  Dňa 11. novembra 2015 Slovenská Asociácia Petrolejárskeho Priemyslu a Obchodu v spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. organizovala prednášku na základnej škole Podzáhradná v Bratislave. Témou prednášky boli pravidlá bezpečnosti v prostredí v ktorom sa žiaci bežne pohybujú. Súčasťou školenia boli aj základy prvej pomoci za prítomnosti člena hasičského zboru. Žiaci si mali možnosť vyskúšať svoje teoretické… Čítaj viac